Kwaliteit

Privacy

Ik ga zorgvuldig om met uw gegevens. Ik werk volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).Dit gaat over onder andere hoe een zorgverlener om moet gaan met informatie, toestemming en inzage dossier. De WBGO werkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het privacyreglement vindt u hier.

Klachten

Als u ontevreden ben hoor ik dat graag van u! Dan kijken we of we er samen uitkomen. Mocht u toch een klacht willen indienen kan dat bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici . U vindt hier informatie hoe u dat kunt doen.

Kwaliteit

Ik volg regelmatig bij- en nascholingscursussen om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de vakgebieden logopedie en ondersteunende communicatie. Daarnaast neem ik deel aan kwaliteitsbevorderende werkzaamheden zoals een Kwaliteitskring. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.