Werkwijze

Verwijzing:

Als u of uw kind gebruik wil maken van de diensten van een logopedist, heeft u meestal een verwijzing nodig. U kunt deze verwijzing aanvragen bij uw huisarts, medisch specialist of kinderarts.

Aanmelden:

Aanmelden bij Logopedoe kan door het invullen van het aanmeldformulier

Wachtlijst:

Als er sprake is van een wachtlijst, zal dat bij de aanmelding worden aangegeven. Als het mogelijk is, zullen we op korte termijn een eerste afspraak maken zodat helder wordt wat het probleem is. Dan bespreken we of u op de juiste plek bent en kunt u kijken of u zich prettig voelt bij de praktijk. Als de wachtlijst lang is, kan het fijn zijn om wel alvast wat adviezen of eerste oefeningen mee naar huis te krijgen. Wanneer er op de door u opgegeven dagen plek is, zal ik contact met u opnemen voor het maken van een vervolg afspraak.

Intakegesprek:

Tijdens het eerste gesprek worden uw persoonsgegevens genoteerd en gaan we dieper in op de klacht. U dient de verwijsbrief en het ID-bewijs van uw kind mee te nemen. Als uw kind geen ID-bewijs heeft, mag u ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP- uittreksel) meenemen. U kunt deze aanvragen bij uw gemeente.

Onderzoek:

Wanneer helder is wat de klacht is, wordt er onderzoek gedaan. In de praktijk staan testen die duidelijk maken waar het probleem precies ligt en hoe ernstig het is. Dit wordt aangevuld met observaties.

Behandelplan:

Als alle onderzoeken zijn uitgevoerd, wordt er een behandelplan opgesteld. Dit plan wordt met u besproken. Daarna kan de behandeling starten.

Afspraak:

Meestal spreken we 1 x per week af. Een afspraak duurt 25 minuten. Gezien de korte tijd die wij tot onze beschikking hebben, is het raadzaam bij binnenkomst al te melden als er iets is dat u wil bespreken. Dan kan ik daar rekening mee houden en kan de volgende klant op tijd naar beginnen.

Samen verantwoordelijk!

We zijn samen verantwoordelijk voor het resultaat. 1 x in de week een behandeling logopedie is niet voldoende om het gewenste resultaat te bereiken. Doen is leren! Dat is mijn motto. Ik laat u zien hoe u thuis aan de slag kunt gaan. Door de oefeningen veel te herhalen en de gegeven adviezen op te volgens wordt een beter resultaat behaald.

Afmelden:

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Als u niet kunt komen, belt of mailt u uiterlijk 24 uur van te voren om de afspraak af te zeggen. Dan is er nog voldoende tijd om iemand anders te plaatsen op de voor u gereserveerde tijd. Belt u later af, ongeacht de reden, dan ontvangt u een rekening. Dit geldt ook voor afmelding vanwege ziekte. Het tarief voor niet nagekomen afspraken is 20 euro. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij uw verzekeringsmaatschappij en dient u zelf te betalen.

Afronding

Als de doelen zijn gehaald wordt de behandeling afgerond. Dan volgt een evaluatie over het hele proces. U krijgt een korte vragenlijst over de klanttevredenheid.

Verslaggeving

Na het afronden van de therapie wordt er een kort verslag gestuurd naar de verwijzer en zo nodig naar andere betrokkenen. Hieirin worden de behaalde doelen vermeld, of de reden waarom de doelen niet of gedeeltelijk behaald zijn. Indien het behandeltraject wat langer duurt, zal er eens per jaar een kort tussenverslag gemaakt worden.