Logopedist

Wie ben ik:

Als logopedist werk ik nauw met u of uw kinderen samen. Het is belangrijk dat wij elkaar leren kennen en vanuit vertrouwen met elkaar kunnen werken. Ik hecht er dan ook waarde aan dat u weet wie u tegenover u heeft zitten. Ik zal mij hier voorstellen.

Ik ben Suzanne ter Smitten. Samen met mijn man Alcuin en mijn kinderen Amber, Robin en Fleur woon ik in de gezellige wijk Bangert en Oosterpolder te Zwaag. In mijn vrije tijd kan ik ontzettend genieten van dansen, djembé spelen, wroeten in de aarde, lekker eten en spelletjes spelen.

Ik sta bekend om mijn open levenshouding en mijn praktische blik. In mijn werk combineer ik aandacht en gevoel, met kennis en ervaring. Ik geniet van het contact met de mensen die bij mij langs komen, groot en klein. De verbinding die tot stand komt tijdens de behandeling is waar het mij om gaat. Die connectie zorgt ervoor dat de behandeling is gericht op de persoon en dat het niet zomaar een standaard programma is. Voor alles is een oplossing, we moeten alleen samen de juiste oplossing zien te vinden.

Werkervaring:

Sinds 2004 ben ik Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH). In de jaren daarna heb ik gewerkt op een zorgboerderij en in de kinderopvang. Ik heb hier veel ervaring op gedaan met het begeleiden van (speciale) kinderen en volwassenen. Hoewel ik erg genoot van het contact met de mensen, was ik toe aan een extra uitdaging. Ik zocht verdieping en vond deze in het vakgebied logopedie. Na de opleiding Logopedie ben ik werkzaam geweest bij Logopediepraktijk Hoorn en Logopediepraktijk De streek. Naast het werk in de praktijk, begeleidde ik mensen bij het invoeren van ondersteunende communicatie via Stichting Milo.

Logopedoe:

Nu geef ik met veel plezier vorm aan logopediepraktijk Logopedoe waarin actie en beweging in het leerproces centraal staan. Leren gebeurd door je in te zetten en door positieve ervaringen op te doen. DOEN is leren! We gaan op zoek naar wat je wél kan en van daaruit pakken we de probleemgebieden aan.

Twee ochtenden in de week werk ik op een basisschool waar ik de kleuters help met de taalontwikkeling en het voorbereidend lezen.

Ik benader de logopedische problemen graag vanuit een breder perspectief en waar nodig bekijk ik andere interesante raakvlakken. Zo heb ik mij naast de bekende logopedische vakken ook verdiept in lees- en reken onderwijs, bewegend leren, speciale (andere) onderwijs behoeftes, executieve functies (speciaal het werkgeheugen), beelddenken, visuele disfunctie als onderliggende oorzaak van gedragsproblemen en dyslexie.

Privacy

Ik ga zorgvuldig om met uw gegevens. Ik werk volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).Dit gaat over onder andere hoe een zorgverlener om moet gaan met informatie, toestemming en inzage dossier. De WBGO werkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het privacyreglement vindt u hier.

Klachten

Als u ontevreden ben hoor ik dat graag van u! Dan kijken we of we er samen uitkomen. Mocht u toch een klacht willen indienen kan dat bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici . U vindt hier informatie hoe u dat kunt doen.

Kwaliteit

Ik volg regelmatig bij- en nascholingscursussen om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de vakgebieden logopedie en ondersteunende communicatie. Daarnaast neem ik deel aan kwaliteitsbevorderende werkzaamheden zoals een Kwaliteitskring. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.