Vergoeding

Vergoeding/tarieven

Logopedie zit in de basisverzekering. Dit houdt in dat de behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar als de logopedist een contract heeft met die zorgverzekeraar. Logopedoe heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract. In dat geval is logopedie voor uw kind dus gratis. Om recht te hebben op deze vergoeding heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, specialist of tandarts/orthodontist. De rekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Geen contract:

Logopedoe heeft geen contract met CZ, OHRA en Nationale Nederlanden. Als u verzekerd bent bij een van deze organisaties dan wordt er maar een gedeelte vergoed. De rest moet u zelf bij betalen. Zie uw polisvoorwaarden voor het exacte bedrag.

Eigen risico:

Voor kinderen geldt geen eigen risico. Als uw kind voor logopedie langskomt hoeft u dus helemaal niets te betalen.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt wel een eigen risico (€385,-). Dit betekent dat ongeveer de eerste 10 behandelingen van uw eigen risico gaat en u dus zelf moet betalen.

 

Niet nagekomen afspraak:

Een afspraak moet minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden. Ook als uw kind onder schooltijd naar logopedie gaat. Als u niet op tijd heeft doorgegeven dat u niet kunt komen, krijgt u een rekening. Het tarief voor niet nagekomen afspraken is 20 euro. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij uw verzekeringsmaatschappij en dient u zelf te betalen. Afmelden kan alle dagen van de week via: 06-11739902 (app of voicemail mag ook) of via info@logopedoe.nl

Verwijzing:

De volgende zorgmedewerkers mogen een verwijzing schrijven voor logopedie:

  • huisarts
  • KNO-arts
  • tandarts
  • orthodontist
  • neuroloog
  • kinder of jeugdarts
  • consultatiebureauarts
  • verpleeghuisarts
Deze prijzen gelden wanneer u verzekerd bent bij CZ, OHRA of de Nationale Nederlanden of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.
4000behandeling 43
4010 Telefonische zitting (of telelogopedie code 4002)43
4011 Overleg met ouder of verzorgers43
4061 Intake en onderzoek (eerste afspraak na verwijzing)73
4313Overleg met derden35
4314Verslaglegging aan derden 35
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (U dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden)20
4057DTl: screening, intake en onderzoek (eerste afspraak na directe toegankelijkheid)80
Prestatie codeUitleg codeTarief